raajjemv logo
ފަލަ ސުރުޚީ
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގައި ކުންފުނިތައް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން: އަނަސް
 
ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަން
އަހުމަދު މުހުސިނު
2,404
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:44
އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުއް ސައްތާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރައްވަނީ ހަމަ އެންމެ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުން ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްއާއި ފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯ ފަދަ ތަންތަނުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަނަސް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖައްސަވާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ޤަނޫނީ ގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެއް އުކުޅެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގައިގެން ވޯޓު ގަތުން" އަނަސް 

އަނަސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުވެސް ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވޯޓު ގަތުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް