އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގައި ކުންފުނިތައް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުން: އަނަސް

  • ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ހިންގަނީ ކޮރަޕްޝަން

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 04:44 1,482

އެމްޑީޕީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތު އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުއް ސައްތާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަނަސް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން އިންތިޚާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރައްވަނީ ހަމަ އެންމެ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ހިންގުން ކަމަށެވެ.

އެމްޕީއެލްއާއި ފެނަކަ އަދި ސްޓެލްކޯ ފަދަ ތަންތަނުން ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާ ކުރުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަނަސް ވިދާޅުވީ އެއީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޖައްސަވާ އުކުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ޤަނޫނީ ގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުން ކުރައްވަނީ އެއް އުކުޅެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ނަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގައިގެން ވޯޓު ގަތުން" އަނަސް 

އަނަސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުވެސް ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ވޯޓު ގަތުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަމަށް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް