ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދު

"ބާރުވެރިކަމުގައި ތިބުމަށް ކުރާ އުއްމީދު ފަނާވެ ދާތަން އަނެއްކާވެސް ދެކޭނަން"

  • އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:59 1,428

ރައީސް ނަޝީދު: މިވަގުތު ހުންނެވީ އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި - ގޫގުލް

ވަގުތުގެ އަވައިގައި ޖެހިގެން ބާރުވެރިކަމުގައި ތިބުމަށްކުރާ އުއްމީދު ފަނާވެ ދާތަން އަނެއްކާވެސް ދެކިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތުގެ އަވައިގައި ޖެހި ދެކޭ ހުވަފެން ކޮޅު ނެތް ކޮޅަށް ބާރުވެރިކަމުގައި ތިބުމަށް ކުރާ އުއްމީދު، ފަނާވެ ހަނާވެ ދާތަން އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ދެކޭނަން،" ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރަށް އިޝާރަތްކުރައްވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހަށް ވާއިރު ރައީސް ނަޝީދުގެ މިޓްވީޓް ކުރެއްވީ ޅެން ބަހުރުވައިންނެވެ. 

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 13 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު، އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނެވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގަ އެވެ. އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ވަކި ތާރީހެއް ވިދާޅުނުވި ނަމަވެސް، ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް