ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 11:38
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މައުރޫފް ޒާކިރު
ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މައުރޫފް ޒާކިރު
މަޖިލިސް
ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން
އާދައިގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުން ވަކިކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ވެސް ބޭރުކޮށްލައިފި
މި ސަރުކާރު އައީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ވަކި އަދަދެއްގައި ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު
އެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ބާރުން ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައި

ބޮޑެތި މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރާއިރު، އާދައިގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބި މީހުން ވަކިކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު މައުރޫފު ޒާކިރެވެ.

މައުރޫފު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގެ އަދަދު ދެހާހާ ގާތްކުރާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ވަކި އަދަދެއްގައި ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ވައުދާއެކު ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މީހުން އައްޔަންކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ ޅ. އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފަމުންދާ ކަންވެސް މައުރޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް މަސައްކަތާ އެކަށީގެން ނުވާ ގިނަ އަދަދަކަށް ބޮޑު މުސާރައިގައި މީހުން އައްޔަނު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެތައް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނު ކުރަމުންދާއިރު، އަނެއްކޮޅުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އާދައިގެ މަގާމުތަކުން މީހުން ވަކިކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ބާރުން ވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައެވެ. އެގޮތުން ބިލަށް ބަހުސް ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް 57 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވާފައިވާއިރު، ބަހުސް ކުރަން ފެންނަކަމަށް ލިބުނީ 12 ވޯޓެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާތީ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައާއި، ބޭރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދިނުން އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަވެސް ބޭރުކޮށްލައި، އެއީ ބޭކާރު މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް