ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 07:39
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފަބިއަން ރުއީޒް
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފަބިއަން ރުއީޒް
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީއާ މެދު ރުއީޒް ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
ޕީއެސްޖީ އާއެކު ރުއީޒް ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ފަބިއަން ރުއީޒް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 28 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރު ނަޕޯލީ ގައި ހުރުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރުއީޒް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ، އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް ގެންގުޅެމުން ދަނިކޮށެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު ރުއީޒް ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ރުއީޒް ބުނީ، ޕީއެސްޖީ ގައި އޭނާ ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އަދި އުފަލުން ކަމަށެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ތިން އަހަރު އޮތްކަން ފާހަގަކޮށް ރުއީޒް ބުނީ، އެހެން ކުލަބަކާ މެދު އޭނާގެ ވިސްނުން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ ގައި ޙާސިލު ކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ ޓޭގެޓުތަކެއް އޮތް ކަމަށް ވެސް ރުއީޒް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި ރުއީޒް އަންނަނީ ސްޕެއިންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން އިން މިހާތަނަށް ފަސް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ރުއީޒް ވަނީ ހަތަރު މެޗުގައި ކުޅެފަ އެވެ. ސްޕެއިން ގަައި އޭނާ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، މުބާރާތުގައި ރުއީޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ދެ ލަނޑު ޖަހަން އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. ޔޫރޯ ގައި ރުއީޒް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ހޯދަން ކުލަބުތަކުން ބޭނުން ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ރުއީޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން 72 މެޗުގައި ހަ ލަނޑު ޖަަހައިފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ވަނީ ފްރާންސް ލީގު ދެ ފަހަރު، ފްރާންސް ކަޕް އެއް ފަހަރު އަދި ޓްރޮފީ ޑީ ޗެެމްޕިއަންސް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް