ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 08:08
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ 2024
ސްވިޒަލެންޑު ވަރުގަދަ، ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ރަނގަޅު: ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ބެންޗުން އަރާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރުމަކީ، އޭނާ އަށް ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފައި.

ސްވިޒަލެންޑަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ރަނގަޅު ކަމަށް، ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނުު މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑުން ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދާފައި ވަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން ވަނީ ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ.

ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުންނައިރު، އެންމެ މުހިންމީ ލަނޑު ޖަހާނެ ކުޅުންތެރިން ތިބުން ކަމަށެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ މެޗުގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ޓީމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަސްކުރާ ކަމަށާއި، މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ކަނޑައަޅަނީ އެ ކަންކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ބެންޗުން ގެންނާނެ ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މެޗުން ޖަރުމަނު ސަލާމަތްވީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ނިކްލަސް ފުލްކްރޫގް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ފުލްކްރޫގްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، އޭނާ ޖެހީ ވަރަށް ރަނގަޅު އަދި މޮޅު ލަނޑެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެއީ ޖަރުމަނަށް ވަރަށް މުހިންމުވި ލަނޑެއް ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނުގެ ބެންޗުން އަރާ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި އެކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރުމަކީ، އޭނާ އަށް ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ސްވިޒަލެންޑަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަދި މޮޅު އިދިކޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނީ، ކުރިން ވެސް އުންމީދު ކުރި ގޮތަށް ވާދަވެރި އަދި ޝައުޤުވެރި ކުޅުމެއް ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މެޗަށް ބަލާއިރު، ޓެކްޓިކަލީ ޖަރުމަނުން ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މެޗު އެއްވަރުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މެޗުން ޖަރުމަނަށް ޕޮއިންޓެއް ޙައްގު ކަމަށާއި، އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބުމަކީ އޭނާ އަށް އަދި މުޅި ޓީމަށް ވެސް ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއްގެ ގޮތުގައި ނާގަލްސްމަން ސިފަ ކުރި އެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި ރިސްކު ނެގުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސްވިޒަލެންޑުން މެޗުގައި ލީޑު ނަގާފައި ވަނިކޮށް، އަނބުރާ މެޗުގެ ތެރެއަށް އައުމަށް ޖަރުމަނުން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށާއި، ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރެވުނީ ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖަރުމަނު ޖާގަ ހޯދާފައިވާއިރު، ޖަރުމަކީ މިއަހަރުގެ ޔޫރޯގައި ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަ ޓީމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް