ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 13:30
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ މުހައްމަދު ނަބީލް
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ޓިކްޓޮކްގައި ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުންދިޔަ މުހައްމަދު ނަބީލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވުން
ނަބީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ
ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދޭ
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި

އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ހެދުން އަޅައިގެން ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯ އާންމުކުރަމުން ދިޔަ މުހައްމަދު ނަބީލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކޮށްލުމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އޭނާދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އޭނާ ގެންދަނީ ޓިކްޓޮކް މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އޭނާއަކީ އަންހެން ހެދުން އެޅުމަށް އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މީހެއްކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް