ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 13:09
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޓްވީޓަރ
ޔޫރޯ 2024
ތަފާތެއް ނެތް، ޖަރުމަނު ނިކުންނާނީ މޮޅުވާން
ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ޖެހެނީ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެސް މޮޅުވާން ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފައި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ޖަރުމަނުން ވިސްނާނީ ހަމައެކަނި މޮޅުވާން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަނުން ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު ވެސް، ޖަރުމަނު އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފަ އެވެ.

ނާގަލްސްމަން ބުނީ، މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ގެންގުޅޭ ޕްލޭން ބަދަލު ނުވާ ކަމަށާއި، ވިސްނުން ހުރީ ހަމައެކަނި މޮޅުވާން ކަމަށެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގާތު މެޗަކުން ބަލިވާ ރާގުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކުރެެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވަަކިން ޚާއްސަކޮށް، ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު އެއީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފުޓުބޯޅަ ކުޅެން ޖެހެނީ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، ސްވިޒަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ވެސް މޮޅުވާން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، ޖަރުމަނު އޮތް ގްރޫޕަށް ބަލާއިރު ސްވިޒަލެންޑު އަކީ އެ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ޓީމު ކަމަށެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ މެޗަކީ ޝައުޤުވެރި މެޗަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެފައިވާ އެއް ޓީމަކީ ވެސް ޖަރުމަނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޖަރުމަނަކީ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން ވެސް އަންނަ ޓީމެކެވެ. ނާގަލްސްމަން އަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތީ ވެސް ޖަރުމަނަށް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް