ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 09:01
ގާޒާ އަށް އަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ 8 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
ގާޒާ އަށް އަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ 8 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
އޭޕީ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަދުވެގެން 42 ފަލަސްތީނު މީހުން މަރާލައިފި
މި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއް ގައި ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލްގެ ޑިފެންސް ފޯސް ގެ ފައިޓަރ ޖެޓް ތަކުން ގާޒާ ސިޓީގައިވާ ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާނެ ކަމަށް.

ގާޒާގެ އެކި ޑިސްޓިރިކްޓް ތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އިޒްރޭލު ސިފައިން ދިން ހަމަލާ ތަކުގައި މަދުވެގެން ފަލަސްތީނުގެ 42 މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް ގާޒާގެ މީޑިއާ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އިޒްރޭލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިން އެއް ހަމަލާ އަކީ އަލް-ޝާތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ދިން ހަމަލާއެވެ. މި ހަމާލާގައި 24 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށާއި، އަލް-ތޫފާ ގެ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ އަށް ދިން އަނެއް ހަމަލާގައި 18 ފަލަސްތީން މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ގާޒާގެ މީޑީއާ އޮފީހުން ރޮއިޓާސް އަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މި ހަމަލާތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ރެޑްކްރޮސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް ފަހު އިޒްރޭލުން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއް ގައި ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލްގެ ޑިފެންސް ފޯސް ގެ ފައިޓަރ ޖެޓް ތަކުން ގާޒާ ސިޓީގައިވާ ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާ ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް ފަހުން ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ބަޔާނަށް ހަމާސް އިން ރައްދު ދީފައި ނުވި ނަމަވެސް، ހަމާސް އިން މި ހަމަލާ ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޓާގެޓް ކޮށް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ އަގު ބިންތައް ހިސާރުކޮށްގެން ތިބި ޔަހޫދީ ލީޑަރުން އަދާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ގާޒާ އަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އާންމު ވި މަންޒަރުތަކުގައި ފެންނަ ގޮތުން އިމާރާތްތައް ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ މަންޒަރާއި، ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުގައި މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިތޯ ބެލުމަށް އާންމުން ކޮޅުކޮޅު މައްޗަށް ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

އަނެއް ކޮޅުން ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ޖެނިން އަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން އަރާ ރެއިޑް ކުރަމުން ދިޔައިރު އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ އުޅަނދެއްގެ ބޮނެޓް މަތީގައި ޒަޚަމްވެފައިވާ ފަލަސްތީނު މީހަކު ބަނދެފައި ބާއްވައިގެން އެ އުޅަނދު ރަށުތެރޭގައި ދުއްވަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ އެއް ވަނީ އާއްމު ވެފައެވެ. އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ޒަޚަމްވެފައިވާ މީހާ އިޒްރޭލު ސިފައިން ބޭނުން ކުރަމުން ދިޔައީ ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ގާޒާ އަށް އަރާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަލާ ދެމުން ދާތާ 8 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވެފައި ވާއިރު، އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފަލަސްތީނުން މަދުވެގެން 37،551 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ފަލަސްތީނުން ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 85،911 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ހަމާސްގެ ހަމަލާތަކުން އިޒްރޭލުން މަރުވެފައިވަނީ 1،139 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް