ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 00:53
ފިޔޯރީ އިން ގެއްލިގެން ހޯދި 8 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ
ފިޔޯރީ އިން ގެއްލިގެން ހޯދި 8 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ
ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދުން
ގދ. ފިޔޯރީން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ
ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ކުދަ ކުއްޖާ ފެނުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް

ގދ. ފިޔޯރީން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގދ. ފިޔޯރީ އިން 8 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:09 އެހާއިރު ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އެ ކުދަ ކުއްޖާ ފެނުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް