ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 15:55
އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ޒަޚަމްވި ކުޑަކުއްޖަކު (ފައިލް ފޮޓޯ)
އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާއަކާ ގުޅިގެން ޒަޚަމްވި ކުޑަކުއްޖަކު (ފައިލް ފޮޓޯ)
ދުއާ ރައުކާ/ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ އަލް-މަވާސީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ 25 މަރު، 50 މީހުން ޒަޚަމް
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަލް-މަލާވީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމާލާގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލް ވަނީ ފުރި ބާރުވެފަ.

ގާޒާގެ އަލް-މަވާސީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހަމަލާ ދީފިއެވެ.

އެ ހަމަލާގައި ފަލަސްތީނުގެ 25 މީހުން މަރުވެ، 50 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން ހާމަ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ސަރަހައްދަކީ ވެސް އިޒްރޭލުން އަމިއްލަ އަށް އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކައުތެރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ބުނެއެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަލް-މަލާވީ ކޭމްޕަށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމާލާގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވި މީހުން ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލް ވަނީ ފުރި ބާރުވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ފަލަސްތީނު މީހުންގެ އަދަދު 45ށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ޓޭންކު ތަކުން ހުޅަނގު ރަފާ ގެ އެންމެ އެތެރެއަށް ވަދެގަންނަމުން އާޓިލަރީ އިން ހަމަލާތައް ދެމުން ދާ އިރު، އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމަތީ މަތީ މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ގެންދަނީ، އިޒްރޭލުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒު ކޮށް ވައިގެ މަގުން ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 37،551 މީހުން ފަލަސްތީނުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 85،911 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ. ހަމާސް އިން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލަށް ދިން ހަމަލާ ތަކުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 1،139 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް