ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:59
ތުރުކީގެ ކޯޗު މޮންޓެލާ
ތުރުކީގެ ކޯޗު މޮންޓެލާ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ތުރުކީގެ އަމާޒަކީ ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ގަދަ 16 އަށް ދިޔުން
ޚާއްސަކޮށް މިއީ، ތުރުކީ އަށް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ތުރުކީގެ އަމާޒަކީ އެ ޓީމު ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުން ކަމަށް ކޯޗު ވިންޗެންޒޯ މޮންޓެލާ ބުނެފި އެވެ.

ގްރޫޕް އެފް ގައި ތުރުކީގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް، ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ޔަގީން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ތުރުކީ އަށް އޮންނާނެ އެވެ.

އެ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ތުރުކީގެ ކޯޗު މޮންޓެލާ ބުނީ، އެންމެ ފަހުން އޮތް ޔޫރޯ ތިން މުބާރާތުގައި ވެސް ތުރުކީ އަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނަ އަޅާ ދެވޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް މިއީ، ތުރުކީ އަށް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ތުރުކީގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކަށްވީ، ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވުން ކަމަށާއި، އެކަން ޙާސިލު ކުރެވިފައިވާ ކަަމށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ދެން ތުރުކީން ބޭނުން ވަނީ ދެ ވަނަ މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ޔަގީން ކުރުން ކަމަށް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ. ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ނިކުންނާނީ އެކަން ޙާސިލު ކުރުމަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޮންޓެލާ ބުނީ، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި އާޑާ ގުލާ، ޕޯޗުގަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމެނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ފަހު ވަގުތު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ގުލާ ހުރީ މުޅިން އެއްކޮށް ފިޓުކޮށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ގުލާ އަށް ފުރުސަތު ދޭން ކަމުގައި ވެސް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ.

ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ފެންވަރު ވެސް ތުރުކީ އަށް އިނގޭ ކަމަށާއި، މެޗަށް ތައްޔާރުވީ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތުރުކީ ކުޅުންތެރިންގެ ރޫޙު މިވަގުތު ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ހަމައެކަނި މޮޅުވާން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިވަގުތު ގްރޫޕް އެފްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ތުރުކީން، ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް