ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 15:45
ޕުޓިންއަކީ ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކިމް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައި
ޕުޓިންއަކީ ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކިމް ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައި
ބީބީސީ
ޕުޓިންއާ ކިމްގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ރަޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ތެދުވެރި، ގާތް އެކުވެރިޔާ: ކިމް
ދެބޭފުޅުން އެކަނި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން 2 ގަޑިއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ.
ރަޝިއާއާއި އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފަ.

ރަޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ތެދުވެރި، ގާތް އެކުވެރިޔާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ކިމް ޖޮންގ އުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

24 އަހަރަށް ފަހު ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކިމްއާއެކު މުހިއްމު މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކިމް ވަނީ ރަޝިއާއަކީ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެންމެ ތެދުވެރި، ގާތް އެކުވެރިޔާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕުޓިންއަކީ ކޮރެއާގެ ރައްޔިތުންގެ ނުހަނު ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިއާއާއި އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު އެއް ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިހާރުވެސް ކިމް ވަނީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް ދޭ ޙަމަލާތައް ދިފާއު ކުރައްވައި ވާހަަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދެބޭފުޅުން އެކަނި ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން 2 ގަޑިއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް