ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2024 | ބުދަ 11:52
ޖަރުމަނުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ނާގަލްސްމަން
ޖަރުމަނުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ޖަރުމަނުގައި "ނެގެޓިވް" އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް!
ނާގަލްސްމަން ބުނީ ޖަރުމަނުގެ ޓީމުގައު ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިންނާާއެކު، ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ ޓީމަށް ވެސް އަދި އޭނާ އަށް ވެސް ހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް.

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، ޖަރުމަނުގައި ނެގެޓިވް އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ ސްކޮޓްލެންޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ޖަރުމަނަކީ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ލިސްޓުގައި ވެސް ހިމެނޭ ޓީމެކެވެ.

ހަންގޭރީ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، އެ މެޗުގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ނެގެޓިވް ކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މިވަގުތު ޖަރުމަނު ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަދި އެހާމެ ފުރިހަމަ ކޮށެވެ.

އެގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ފިޓު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ މެޗުން ލިބުނު މުހިންމު މޮޅާއެކު، ދެ ވަނަ މެޗަށް ނިކުންނާނީ ވެސް މޮޅުވުމުގެ ރޫޙުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހަންގޭރީ މެޗުގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުން ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ ޖަރުމަނުގެ ޓީމުގައު ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިންނާާއެކު، ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތިބުމަކީ ޓީމަށް ވެސް އަދި އޭނާ އަށް ވެސް ހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކޮށް ނާގަލްސްމަން ބުނީ، މުސްތަޤުބަލަށް އަދި ވެސް ބޭނުން ވަނީ ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ.

ހަންގޭރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، އޭނާ އަށް އެ ޓީމު ފެންނަނީ ސްކޮޓްލެންޑާ ދާދި އެއް ފެންވަރެއްގައި ކަމަށެވެ. ޖަރުމަނަށް ވުރެ މެޗުގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވާނީ ހަންގޭރީ އަށް ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ. ސަބަބަކީ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، ހަންގޭރީ އަށް މުބާރާތް ނިމުން ކައިރިވާތީ އެވެ. އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުން ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް