ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 10:50
ސައިކަލްތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލުން
ސައިކަލްތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލުން
އެމްއެންޑީއެފް
ސައިކަލުތަކުގައި ރޯކޮށްލުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް
އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 00:34 ހާއިރު
ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މި ޙާދިސާއާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅުމެއްވޭތޯ ސުވާލު ކުރަމުން

ހެންވޭރު މެހެލިގޯޅީގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕެޓްރޯލް ޝެޑްގެ ފުރަގަހަށް އޮންނަ މެހެލި ގޯޅި ތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާ ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ 00:34 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ޙާދިސާގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 5 ސައިކަލަކާއި ބައިސްކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދާފައިވެއެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ މާލޭގައި ގޭންގް މާރާމާރީތައް ހިނގަމުންދާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މި ޙާދިސާއާ މާރާމާރީތަކާ ގުޅުމެއްވޭތޯ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަވެފައިވަނީވެސް އެހެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

- ކޮމެންޓް