ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:18
ޔޫރޯ މުބާާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނާގަލްސްމަން
ޔޫރޯ މުބާާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ކުޅުނު މެޗުގައި ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ބޮޑު މޮޅާއެކު ނާގަލްސްމަން ހިތްހަމަ ޖެހިފައި
ނާގަލްސްމަން ބުނީ، މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރިއެކްޝަނެއް ކަމަށް

ހުކުރު ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށި ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާއެކު، ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ނިކުތީ ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފަައި ވަނީ 5-1 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނާގަލްސްމަން ބުނީ، މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރިއެކްޝަނެއް ކަމަށެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަންނަން ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނުވި ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑުގެ ލީޑެއް ޖަރުމަނަށް އޮތްއިރު ވެސް، ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިތުރަށް ލަނޑު ޖަހަން ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާގަލްްސްމަން ބުނީ، އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އަދި އުފަލުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ކަމަަށާއި، އެއީ ފަސޭހެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ޖަރުމަނުން ކުޅުނު މުބާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ބަލާއިރު، އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނޫންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޮޓްލެންޑު މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ކުރިއަށް ދާން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމުގައި ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ނާގަލްސްމަން ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގައި ސްކޮޓްލެންޑު ފެނުނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަދެ، ދެއްކި ކުޅުމާއެކޮ ސްކޮޓްލެންޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިލުންވި ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނު ކޮޅަށް މެޗު އަނބުރާލަން ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރާމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ނިކުންނާނީ ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް