ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 09:34
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ
ރޮއިޓާރސް
އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމު
މެސީ ލައްވާ ރިސްކެއް ނަގަން ސްކަލޯނީ ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
ސްކަލޯނީ ބުނީ، ބައެއް ފަހަރު ކަންކަން ރިސްކަން ނުލެވޭނެ ކަމަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ލައްވާ، އެއްވެސް ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، ކޮޕާ އެމެރިކާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ސްކަލޯނީ މެސީ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ ބެންޗުންނެވެ. އޭނާ ކުޅެން ނިކުތީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހި އެންހެލް ޑި މާރިއާގެ ބަދަލުގަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ބައެއް ފަހަރު ކަންކަން ރިސްކަން ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ހަމައެކަނި މެސީ އަށް އޮންނަ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ އެއީ ކުޅުންތެރިން ޙާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، އެމީހުންނަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން، އެންމެ ބޭނުންވާ ވަގުތުގައި އެ ކުޅުންތެރިން އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ސްކަލޯނީ ބުންޏެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑިއޯ އެވޯޑު އަށް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ މެސީ އަށް މި ފަހުން ވަނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ދިމާވެފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު އާޖެންޓީނާ އިން އެލް ސަލްވާޑޯ އަދި ކޮސްޓަރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި މެސީ ނުކުޅެ އެވެ. އެ މެޗުތަކަށް އާޖެންޓީނާ އިން އެކުލަވާލި ސްކޮޑުގައި ވެސް މެސީ ނުހިމަނަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަަހަރު އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އާޖެންޓީނާ އިން އަންނަނީ މިއަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް ވަރުގަދަ އަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ އިން ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ އެއް މެޗު އަދި ކުޅޭނެ އެވެ. މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އާޖެންޓީނާ އިން ނިކުންނާނީ ގުއާޓްމަލާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް