ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 13:07
އައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އަވަސް
އައްޑޫގެ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބުން
އައްޑޫގެ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް
ނާޒިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ ރަށްތަކަށް ފެނަކައިން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ ސާފު ފެން ލިބުމުގައި ވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ
ނާޒިލް ވަނީ ފެނަކައިން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފަ
މި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 83 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގަ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެ މައްސަލަ އަކީއައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާއި ގުޅިފައިވާ ރަށްރަތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނަކައިން ދެމުންދާ ސާފު ފެން ނުލިބޭތީ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިލް ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތެއް އާއްމުންނަށް ސާފު ނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފެނަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އެ މައްސަލަ އަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްލު ހޯދާ ދިނުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެެ.

ނާޒިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭޕްރީލް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ، މަރަދޫ، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފެނަކައިން ފޯރުކޮށްދެމުން ދިޔަ ސާފު ފެން ލިބުމުގައި ވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައެވެ. އަދި މި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބުރުއަރައި އެތައް ތަކުލީފްތަކަކާއި ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނާޒިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިލް ވަނީ ފެނަކައިން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

މި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 83 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް