ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 13:23
ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކަރަބޯ ކަޕްގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
އެޖެންޓުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރީ ޗެލްސީން
އެޖެންޓުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 93 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުގެ ތެރެއިން މި ސީޒަނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ އެޖެންޓުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރީ ޗެލްސީން ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކައިފި އެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ 20 ކުލަބުން ވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ އެޖެންޓުނަށް 509 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދަރުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ޗެލްސީން އެޖެންޓުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 93 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޗެލްސީން ގަތް ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ރެކޯޑް ފީއެއް ކަމަށްވާ 1146 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަތް މޮއިސެސް ސެއިސާޑޯ އާއި ކޯލް ޕަލްމާ އާއި ކްރިސްޓޮފާ އެންކުކޫ އާއި ރޮމެއޫ ލެވިއާ ހިމެނެ އެވެ.

މުއްސަނދި އަދި ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުޅުންތެރިންގެ ގަތުމަށް އެޖެންޓުންނަށް ދީފައިވަނީ 74.7 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެއީ ޖަސްކޯ ގަވަޑިއޯލް އާއި މަޓެއޯ ކޮވަސިޗް އަދި ޖެރެމީ ޑޮކޫ އާއި މަތިއަސް ނޫނޭޒް ގަތުމަށެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 42 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ލިވަޕޫލުން ހޭދަކުރީ 39 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އާސެނަލްއިން 29.8 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ހުސްވި ސީޒަނާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ސީޒަނުގައި އެޖެންޓް ފީ އަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޗެލްސީން ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ކުލަބަކުން ހޭދަކުރި އަދަދަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު އަދަދެކެވެ. ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާ 24 ކުލަބުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 75.9 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޗެލްސީއާ އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު ޓޮޑް ބޮއެލީ ހަވާލުވި ފަހުން އެކުލަބުން ވަނީ ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް އަދި ނުހޯދެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާ ގިނަ ފައިސާ ހޭދަކުރުމާއެކު ޔޫރަޕުގެ ފައިނޭންޝަލް ފެއާޕްލޭއާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ވަނީ ކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް