ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2024 | ބުދަ 09:10
އެސްޓަން ވިލާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެމެރީ
އެސްޓަން ވިލާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު އެމެރީ
ރޮއިޓާސް
އެސްޓަން ވިލާ
އެސްޓަން ވިލާގެ އެއްބަސްވުން އެމެރީ އައު ކުރީ އިތުރު ފަސް އަހަރަށް!
ވިލާ އާއެކު އެމެރީ ސޮއި ކުރި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2029 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

އެސްޓަން ވިލާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އުނާއީ އެމެރީ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން، އިތުރު ފަސް އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާގައި އެމެރީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ކުލަބުން އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރީ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާ ވެސް އެކު އެވެ. އެގޮތުން ކުރިން އެމެރީ އަށް، އެސްޓަން ވިލާ އިން ދެމުން އައި މުސާރަ އަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް އައު އެއްބަަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭނެ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާ އާއެކު އެމެރީ ސޮއި ކުރި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2029 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމެރީ ބުނީ، އެސްޓަން ވިލާ ގޮވައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި އޭނާ ހުރީ އުފަލުން ކަމަަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް އެ ކުލަބުގައި އޮތީ ރަނގަޅު ރޫޙެއް ކަމަށާއި، އެންމެން އެކުވެގެން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމުގައި ވެސް އެމެރީ ބުންޏެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެސްޓަން ވިލާ އަށް ހޯދުނު ކޮންމެ ކާމިޔާބެއްގެ ފަހަތުގައި ވެސް ވަނީ އެންމެން އެކެވެގެން، އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް އެމެރީ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެސްޓަން ވިލާގެ ކޯޗުކަމާ އެމެރީ ހަވާލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ވެސް އެސްޓަން ވިލާ އިން ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރަމުން އަންނައިރު، މި ސީޒަންގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އެ ޓީމުން ނިންމާލީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. އެއާއެކު އަންނަ ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުން ވެސް އެސްޓަން ވިލާ އަށް ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

ސްޕެއިން އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އެމެރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ މިހާތަނަށް 83 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ 44 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. 24 މެޗަކުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 15 މެޗަކުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އެސްޓަން ވިލާއާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން އެމެރީ ވަނީ ވެލެންސިއާ، ސެވިއްޔާ، ވިލަރެއާލް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަދި އާސެނަލަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް