ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 09:57
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
20 ވަަނަ މަޖިލިސް
20 ވަަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި
 
މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ 93 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ 75 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ
 
އެ މެމްބަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވާފައި ވަނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާން

20 ވަަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:00ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރައިގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މެމްބަރުންނަށް ހުވާލައިދެއްވާފައި ވަނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު މުޢުތަސިމް އަދުނާނެވެ. އެ މެމްބަރުން ވަނީ އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެކު މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުވާކުރައްވާފައެވެ. މެންބަރުން ވަނީ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ހުވާގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވަނީ 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާފައެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ 93 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީއެންސީގެ 75 މެންބަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ. އަދި މިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާނީ ދެ މެންބަރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި