ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 09:12
މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު
މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސަކު ހޮވުން
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާނީ ސިޔާމް
 
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 93 މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
 
މި މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އެއް ހިއްސާކުރަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މީދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ކަމަށް މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ.

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ ބާއްވަމް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.އެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހުއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ މެންބަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޖަލްސާ އޮންނާނީ އެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:15ގައި ކަމަށް މަޖިލީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ ސިޔާމްކަން މަޖިލީހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، 19 ވަނަ މަޖިލިސް ހުވާކުރުވުމުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުވެސް ބެލެހެއްޓެވީ ސިޔާމްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 93 މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މި މަޖިލީހުގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީ އެއް ހިއްސާކުރަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި