ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 18:28
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ޒަކާތު ފަންޑު
އެޕްރީލް މަހު 168 މީހަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީދީފައިވޭ
 
އެޕްރީލް މަހު 9.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވޭ
 
މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ޒަކާތު ހައުސްއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 4.8 ލައްކަ ރުފިޔާ

މިދިޔަ އެޕްރިލް މަހު 168 މީހަކަށް ޒަކާތު ފަންޑުން އެހީދީފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޒަކާތު ހައުސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޒަކާތު ފަންޑުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެ ފަންޑުން އެހީ ދީފައި ވަނީ މައިގަނޑު 5 ކަމަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ދިން 3 ލައްކަ ރުފިޔާ، ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށް ދިން 1.06 ލައްކަ ރުފިޔާ، ނިއުމޯނިއާއަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ދިން 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، ހަށިގަނޑުން ބައެއް ފިހުމުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ދިން 1.65 ލައްކަ ރުފިޔާ އަދި ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް ދިން 25 ހާސް ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހިނެހެން ބޭނުންތަކަށްވެސް ޒަކާތު ފަންޑުން 7.31 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފައިވެއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ވިދާޅުވީ އޭޕްރީލް މަހު އެހީގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހު 5 ލައްކަ ރުފިޔާ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މާރޗް މަހު އެހީ ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނެއެވެ/

އެޕްރިލް މަހު 9.2 މިލިޔަން ރުފިޔާ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޒަކާތުގެ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ޒަކާތު ހައުސްއިން ޚަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 4.8 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް