ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2024 | ބުދަ 18:14
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަނީ - ފައިލް ފޮޓޯ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފިތުރު ޒަކާތް
ރަމަޟާންމަހު ފުރަތަމަ 20 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ދެއްކުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއް
 
އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 6 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް
 
އާދައިގެ ހަނޑުލުން ޒަކާތް ދީފައިވަނީ 63،389 މީހުން، އެއީ 760،668 ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފުރަތަމަ 20 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ 1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފުރަތަމަ 20 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 4499433 ރުފިޔާ ( ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒަކާތު ހައުސިން އިން ބުނީ އާދައިގެ ހަނޑުލުން ޒަކާތް ދީފައިވަނީ 63،389 މީހުންނެވެ. އެއީ 760،668 ރުފިޔާއެވެ. ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑުލުން 3028 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 211،960 ރުފިޔާއެވެ. ރަތް ހަނޑޫއިން 740 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއީ 59،200 ރުފިޔާއެވެ. ބާސްމަތީ އާދައިގެ ހަނޑުލުން 14،567 ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 1،01900 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ބާސްމަތީ މޮޅު ހަނޑުލުން 9489 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއީ 948،900 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އާދައިގެ ފުށުން 5984 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވެއެވެ. އެއީ 59،840 ރުފިޔާއެވެ. އަދި އާޓާ ފުށުން 1224 މީހުން ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 91،800 ރުފިޔާއެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 މާރިޗް 2024ން ފެށިގެން 6 އޭޕްރީލް 2024 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ދިރާގު އެޕް/ދިރާގު ޕޭ، އެމް ފައިސާ، ފައިސާ މޮބައިލް، ޕޯޓަލް، ފަހިޕޭ، އަދި ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

ޒަކާތު ހައުސްއިން ބުނީ ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެފަހު ދުވަހާއި ހަމައަށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށް އަހުލުވެރިނޫން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ހޯލުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރު ވެސް ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރުޒަކާތް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު 31 މާރިޗް 2024ވި އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 9 އޭޕްރިލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ދެއްކުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް