ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2024 | ހޯމަ 08:49
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އަދި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
އެމްބާޕޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތް: އެންރީކޭ
 
އެމްބާޕޭ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ

ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް، އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ، މި ސީޒަނަށްފަހު އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ޖާޒީގައި އެމްބާޕޭގެ އެންމެ ފަހު މެޗަކީ ފްރާންސް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ލިއޯންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. ލިއޯން ބަލިކޮށް، ޕީއެސްޖީން ފްރާންސް ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލި މެޗަކީ ޕީއެސްޖީގައި އެމްބާޕޭ ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު މެޗެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ ބުނީ، އެމްބާޕޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޕީއެސްޖީން ހޯދާނީ ތަފާތު އެހެން ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށ އޮތް ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީން ފަހެއް ނުވަތަ ހަ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ އަށް ވީއެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރާނެ ކަމުގަައި ވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ ޕީއެސްޖީގައި އެމްބާޕޭ ދައްކާފައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، އެމްބާޕޭ އަށް އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާ އަށް ވެސް ލިބޭ އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އެމްބާާޕޭ އަށް ފުރިހަމަ ކާާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ. ހަމައެހެންމެ، އެމްބާޕޭ ނެތް ޙާލަތަށް ވެސް ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ވެސް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ޕީއެސްޖީން ކުރަން ޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ އެމްބާޕޭ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ޖުމުލަ 308 މެޗު ކުޅެދީ، 256 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ވަނީ 15 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އެމްބާޕޭ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެ ފަހަރު ފައިނަލްގައި ޕީއެސްޖީ ބަލިވީ ބަޔާން މިއުނިކާ ވާދަކޮށެވެ.

ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެމްބާޕޭ ބަދަލުވާނެ ކުލަބެއް ރަސްމީކޮށް އޭނާ ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެމްބާޕޭ ބަދަލުވާނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ރެއާލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެމްބާޕޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެފަހަރު އެމްބާޕޭ ނިންމީ ޕީއެސްޖީގައި މަޑު ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް