ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:13
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
މޭޖާ ލީގު ސޮކާ
މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ނުހިމަނައި ކުޅުނު މެޗުން މިއާމީ މޮޅުވެއްޖެ
 
މިހާތަނަށް 34 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގައި

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި ވެންކޮވާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންް މޮޅުވެ، އިންޓަ މިއާމީން އެއް ވަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު މިއާމީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މިއާމީން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑުތައް ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގައި މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ނުކުޅެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ވެސް މި މެޗުގައި ނުކުޅެ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް މިއާމީންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރޮބާޓް ޓޭލާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ނުވަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ލިއޮނާޑޯ ކަމްޕަނާ އެވެ. މެޗުގައި ވެންކޮވާ ހަމައެކަނި ލަނޑު 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ރަޔާން ގައުލްޑް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

ލީގުގައި މިއާމީން މިހާތަނަށް 16 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، 10 މެޗުން ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ. ދެ މެޗަކުން ބަލިވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް 34 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އެ ޓީމު އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. މިއާމީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި ސިންސިނާޓީ އަށް ލިބެނީ 33 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް