ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:43
ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ފުލުހުން މަގުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ޕޮލިސް
މީހަކު ރަހީނު ކުރުން
ނޭޕާލު ފިރިހެނަކު ރަހީނު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށްފި
 
އެކަކު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި އަދި އަނެއް މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ވަނީ ދީފައި
 
މި މައްސަލައިގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ފިރިހެނުން ހިމެނޭ

ނޭޕާލު ފިރިހެނަކު ރަހީނު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ބަންދުކޮށް އަނެއް މީހާ ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ރަހީނުކުރުމުގެ މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މާލޭގައެވެ. ފުލުހުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބުނެފައިވަނީ މާފަންނު ގެސްޓްހައުސް އެއްގައި ނޭޕާލު މީހަކު ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ގެސްޓްހައުސްގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވި ކަމަށެވެ.

ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މީހާ ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ އިރު އެއީ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި، އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި މި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ހުކުރު ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އަދި އަނެއް މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން 10 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ 35 އަހަރުގެ ޝަމީމް މިއާ އެވެ. މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ބުނެފައިވަނީ ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި މީހުން ހިފެހެއްޓުމެވެ. އަދި ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް