ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 19:15
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރައީސް، ފަނޑިޔާރު ނަވާފް ސަލާމް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރައީސް، ފަނޑިޔާރު ނަވާފް ސަލާމް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އިޒްރޭލަށް އިންޓަނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް އިން އަމުރު ކޮށްފި
 
އަމުރުގައި ވަނީ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި އެތަނުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށް

ގާޒާގެ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލަން އިންޓަނޭޝަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގެ 15 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން އިޒްރޭލަށް އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

އދ. އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ ރަފާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލައި އެތަނުން އިޒްރޭލް ސިފައިން ފޭބުމަށެވެ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާގައި ހިނގަމުންދާ އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާގެ ނުރައްކާ ވަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އިޒްރޭލްގެ މައްޗަށް މި އަމުރު ނެރުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ދެކުނު އެފްރިކާއިންނެވެ.

އައިސީޖޭއިން ނެރޭ އަމުރަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ބޯލަބަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ކޯޓަކީ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ލިބިފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ނޫނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް