ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2024 | ހުކުރު 14:20
އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލް
އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލް
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިސްރާޢިލް ހަނގުރާމަ
ގަޒާގެ އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުއްޓުމާއެކު ކަރަންޓު ކެނޑި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ
 
އިޒްރޭލް ސިފައިން ގެންދަނީ ގާޒާގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދެމުން

ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ގާޒާގެ އަލްއަގްސާ ހޮސްޕިޓަލުން ތެޔޮ ހުސްވެ ޖަނަރޭޓަރުތައް ހުއްޓުމާއެކު ކަރަންޓު ކެނޑި ފަރުވާދޭ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން ގެންދަނީ ގާޒާގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާ ދެމުންނެވެ. ގާޒާގެ އުތުރުގެ ޖަބާލިއާ ސަރަހައްދުގައި ޚިދުމަތްދޭ ހަމަ އެކަނި ދެ ހޮސްޕިޓަލަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ އާޓިލަރީ ހަމަލާދީ އެތަންތަނަށް ގެއްލުން ދީ ޚިދމަތް ދިނުމަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކޮށްފައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެ ވަރުގަދަ ވަމުން ދިއުމާއެކު ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން އެހެން ތަންތަނަށް ހިޖުރަ ކުރި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ އަދަދު 900.000ށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަނެއް ކޮޅުން ވަޒަން ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންނަށް ކާނާ އާއި ބޯފެން އަދި ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 7 ގެ ފަހުން ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 35،800 ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހަމަލާތަކުގައި 80،011 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް