ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 18:40
އަބްދުއްރަހީމް އާއި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
އަބްދުއްރަހީމް އާއި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ޓްވިޓަރ
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަބްދުއް ރަހީމް
 
ޕީއެންސީން ގެންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު ކުރެވުނު ބަހުސްގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ހަމަ ޖައްސަވަން ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު ނިންމަވާފައވ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"މިހާރު" ނޫހަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަބްދުއްރަހީމް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޕީއެންސީން ގެންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު ކުރެވުނު ބަހުސްގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު ކަމަށާއި "ރައީސް ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އެކަން ވަނީ ނިމިފައި" ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އިންތިޚާބުވި އަހްމަދު ނާޒިމް ގެނައުމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އާ ހަވާލާދީ "މިހާރު" ނޫހުގައި ވެއެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުން، މަޖީލިހުގެ ތަޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޕީއެންސީން ހުށަހަޅާނީ ޑރ މުއިއްޒު ނިންމަވާފައިވާ ނަންތަކެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޕަރ މެޖޯރިޓީ ޑރ މުއިއްޒު ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕީއެންސީ އަށް އޮތުމާއެކު 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަގާމުތަކަށް ހޮވޭނީ އެޕާޓީން ތާއީދު ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބުނަމުންދަނީ 20 ވަނަ މަޖިލީސް ވާނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ "ރަބަރ ސްޓޭމްޕް" މަޖިލީހެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި