ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:20
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ލެވަންޑޯސްކީ ހުރީ އަންނަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުންމީދުގައި
 
ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް އޭނާ އަށް ރަނގަޅު އިޙުސާސެއް ކުރެވޭ ކަމަށް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ބުނެފައި

ސްޕެެއިންގެ ބާސެލޯނާ އާއެކު އަންނަ ސީޒަނަކީ ކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، އެ ކުލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާގައި އޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އަކަށް ދިން އިންޓަވިޔުއެއްގަ އެވެ. މި ނިމުނު ސީޒަނަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ނާކާމިޔާބު ސީޒަނެކެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ސީޒަން ނިންމާލަން ޖެހުނީ އެއްވެސް ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި، ހުސް އަތާ އެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އޭނާ ކުޅޭނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކަމަށާއި، ކުލަބު ދޫކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށާއި، އެކަމާ ޝައްކު ކުރާނެ ކުޑަ ވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. އަބަދު ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނަމުން އަންނަނީ އޭނާ ހުންނާނީ ބާސެލޯނާގައި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ، އޭނާ އަށް އުމުރުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ކަމަށެވެ. ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް އޭނާ އަށް ރަނގަޅު އިޙުސާސެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަކޮށް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ، މީގެ ތިން އަހަރު ނުވަތަ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ވެސް އޭނާ ހުރީ މިހާރު ހުރި ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ، ބާސެލޯނާ އާއެކު އައު ސީޒަނަކަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށެވެ.

ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެދިން 94 މެޗުން 58 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. ލެވަންޑޯސްކީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އެންމެ އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް