ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 16:32
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މި ބާއްވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު
ނޫސްވެރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅެއް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ
ގިނަ ނޫސްވެރިން ނުރުހުންފާޅުކޮށްފައިވޭ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވޭނީ އެންމެ ސުވާލެއް ކަމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވޭނީ އެންމެ ސުވާލެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މީޑިޔާތަކަށް އަންގާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ނޫސްވެރިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ވަޓްސްއަޕް ގުރޫޕްގައި ވެސް ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައެވެ. ބައެއް ނޫސްވެރިން ވަނީ ހައުސިން މިނިސްޓަރަށް ވަގުތުވުމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް އެދިފައެވެ. އަދި ނޫސްވެރިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް ނޫސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއް ސުވާލުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާން ނިންމާފައިވާއިރު، އެންމެފަހުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް މި ބާއްވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހުއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީއަކީ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިސްޓްރީއަކަށްވާއިރު، މި މަސައްކަތްތަކުގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ބިންވެރިޔާ" ސްކީމްގެ ދަށުން މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރި ގޯތިތަކާއި، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ބޭނުންވެއެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާއިރު، 28 އޭޕްރީލް 2024ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވިދާޅުވީ ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު، ފްލެޓު ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓުތައް ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފްލެޓު ލިސްޓުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމަށް ބުނެ، މި މައްސަލަ އޭސީސީން ތަހުގީގުކުރިއެވެ. އެގޮތުން އެ ލިސްޓުން ޝަރުތު ހަމަވަނީ ގާތްގަޑަކަށް އެންމެ 20 އިންސައްތަ ފޯމުގައި ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. މައްސަލައެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓުތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތްތައް އެ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަކަށް ނުގެންދެއެވެ. އަދި މިހާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ފްލެޓް ލިސްޓު ބަލާ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދާފައެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރަމުންދާނީ އެ ކޮމެޓީން މައްސަލަ ބެލުމުން ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ފްލެޓުތައް ދޫކުރެވޭނެ އިރަކާއި، މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ބަލަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
22 މެއި 2024 | ބުދަ 16:52
ޙައްވަ
ތިޔަފުލެޓުތަށް ބަހާލާނީ ޕާޓީކުދިންނަށް