ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 07:21
ތޯމަސް ފްރޭންކް
ތޯމަސް ފްރޭންކް
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ޗެލްސީން ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓުގައި ތޯމަސް ފްރޭންކް
 
މިވަގުތު ފްރޭންކް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަނީ ބްރެންޓްފޯޑަށް

ހުސްވެފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ޑެންމާކުގެ ތޯމަސް ފްރޭންކް ހިމެނޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ނިންމުމުންނެވެ. ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން އޭނާ ވަކިވާން ނިންމީ ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބުގެ ނަތީޖާތައް ވެސް ދަށްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޗެެލްސީން އަންނަނީ އައު ސީޒަނަށް ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، ޗެލްސީން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އެ ލިސްޓުގައި ބްރެންޓްފޯޑަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ، ޑެންމާކަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 50 އަހަރުގެ ފްރޭންކް އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ފްރޭންކްގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ކޯޗުންގެ ނަން ވެސް އެ ކުލަބުން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި އޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ދެން އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިޕްސްވިޗް ޓައުން އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ކިއެރަން މެކްކެންނާ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޗެލްސީން އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ސިސްޓަމަށް ފެތޭ، ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކޮށް، ކުލަބު ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނެ މީހަކަށް ޗެލްސީން ބަލާނެ ކަމުގައި ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް