ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 17:04
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް
ރެއާލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރޫސް
ރޮއިޓާސް
ކްރޫސް ކުޅުން ހުއްޓާލުން
ޔޫރޯ އަށް ފަހު ކްރޫސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
 
ރެއާލްގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރި

އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށްފަހު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ މިޑްފީލްޑަރ ޓޯނީ ކްރޫސް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ކްރޫސްގެ ނިންމުމަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކްލަބް ފުޓްބޯޅައިގަ އޭނާގެ ފަހު މެޗަށް ހެދުމެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ފައިނަލްގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވާދަކުރާނީ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމަންޑާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ޔޫރޯގައި ވާދަކޮށް ފަހު ފަހަަރަށް ގައުމީ ޓީމް ތަމްސީލް ކުރާނެއެވެ. ޔޫރޯގައި ޓޯނީ ކްރޫސް ކުޅެނީވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިގެން ހުރުމަށްފަހު ހަމައެކަނި އެ މުބާރާތަށް އެނބުރި އައިހެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅެން ކްރޫސް ނިންމީ ކޯޗިންގ ސްޓާފުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމާވެސް އެކު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހުއެވެ.

ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާނު ކުރަމުން ކްރޫސް ބުނީ މިއީ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުކަން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވިސްނައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދުވެސް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވީ ޕީކްގައި ހުރެކަމަށް ބުންޏެވެ. ކުޅުން ހުއްޓާލާއިރު ކްރޫސްގެ އެންމެ ބޮޑު ޝުކުރެއް އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި, އެ ކުލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ. އޭނާ ބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ އޭނާގެ މުޅި ކެރިއަރާއި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލަބްގައި ކާމިޔާބު 10 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު މިއީ ނިންމާލަންވީ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށް ކްރޫސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. ކްރޫސް ބުނީ އޭނާ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ކަމަށާއި އިތުރު ކްލަބަކަށް ދެން ކުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. 34 އަހަރުގައި ކުޅުން ހުއްޓާލާއިރު ކްރޫސް ވަނީ ރެއާލްއާ އެކު ހަތަރު ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ހަތަރު ފަހަރު ލަލީގާ އުފުލާލާފައެވެ.

ކްރޫސް ކުޅުން ހުއްޓާލާކަން އިއުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފިޔޮރެންޓީނާ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވީ ކްރޫސް އަކީ ރެއާލް އަށް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ރެއާލް އަކީ އަބަދުވެސް ކްރޫސްގެ ގެ ކަމަށް ޕެރޭޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް