ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 16:36
ރަބީއުވިލާގެ ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރަބީއުވިލާގެ ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން
މާފަންނު ގެއެއްގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
 
މަރުވެފައި އޮތް މީހާ ފެނިފައިވަނީ މ. ރަބީއުވިލާ ގެއިން

މާލެސިޓީ މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މ. ރަބީއުވިލާގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ފިރިހެނަކު މަރުވެފައި އޮތްކަމުގެ ރިޕޯޓް ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:20 އެހާކަންހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާ އޮތް ތަނުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މި ގެއަކީ މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގެއެއް ނޫނެނެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެގެއިން ފެނުނު ހަށިގަނޑަކީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސައިންޓިފިކް އެނަލިސިސް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ވަގަށް ނެގުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް - ދެމަފިރިންގެ ނަން މަތީގައި ރެޖިސްޓްރީކުރި 86 އުޅަނދު!
ނައީމާ މަރާލީ ފަންޑިތަ ހަދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ނައީމާ އަކީ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހެއް ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގޭކަށް ނެތް - ފުލުހުން