ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:06
ބިދޭސީ މީހާ ދުއްވި ކަޔަކް
ބިދޭސީ މީހާ ދުއްވި ކަޔަކް
ޕޮލިސް
ގެއްލުނު ބިދޭސީމީހާ ފެނުން
ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން މޫދަށް ފޭބިފަހުން ގެއްލުނު ބިދޭސީމީހާ ފެނިއްޖެ
 
އެމީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު މުދަށް ފޭބިފަހުން ގެއްލުނު ބިދޭސީ މީހާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މީހާ ކާޔަކް ބޯޓުގައި ގއ. އަތޮޅު ރިސޯޓަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ރެފަލްސް މޯޯލްޑިވްސް ރިސޯޓްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު ކަޔަކްގައި މޫދަށް ފޭބި ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 3:30ގައެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ މޫސުން ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއިއެކު ކަނޑުމަތީގެ އެކި ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ޚާއްސަކޮށް ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް