ކ. މާލެ
|
18 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 11:18
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންތަކެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ
އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިސަރުންތަކެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ
އިމިގްރޭޝަން
ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ދޫކުރުން
ވާކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ދޫކުރަން ނިންމައިފި
 
މި އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭ އަދި އެޕް ސްޓޯއިން ވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
 
ކިއުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ތަރުތީބު ބަލާލެވޭނެ
 
އޭންޓް ކިޔޫ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެ ވެސް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނެގޭނެ

ވާކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ނެގުމަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނަގައި ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވަރކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރަމުން ދިޔައީ އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ. މިގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް އުދަނގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ވަގުތު ކިޔުގައި އިމިގްރޭޝަންގައި މަޑުކުރަންޖެހެއެވެ.

މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނަގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ މިމަހުގެ 19 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އޭންޓް ކިޔޫ" އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެ ވެސް އޮންލައިންކޮށް ނަންބަރު ނެގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކިއުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ތަރުތީބު ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ރައްޔިތުމީހާގެ ވަގުތުތައް ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމާތައެކު ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ލުއިފަސޭހަކަން ލިބޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ވޯކް ވިސާ ޖެހުމަށްފަހު ފަހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ޕާސްޕޯޓަށް ނަންބަރު ދޫކުރަނީ ހެނދުނު 9:00 ން 10:30 ދެމެދު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނަންބަރުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 10:00ން މެންދުރުފަހު 3:00 ދެމެދު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައެއް ނުވަތަ އެ އަދަދަށްވުރެ ގިނަ ޕާސްޕޯޓު ނެގުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 11:30ން 12:30 ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގަޑީގައި ނަގާ ނަންބަރުތަކަށް މެންދުރު 1:15ން މެންދުރުފަހު 3:00ގެ ނިޔަލަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލް ޕްލޭ އަދި އެޕް ސްޓޯއިން ވެސް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް