ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 22:20
ކަނޑޫދޫގައި ވެއްޓުނު ފާރުގެ ބައިތައް
ކަނޑޫދޫގައި ވެއްޓުނު ފާރުގެ ބައިތައް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ފާރެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވުން
ކަނޑޫދޫގައި ފާރެއް ދަށުވެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ، މާލެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ވެއްޓުނީ ދުވަސްވީ ފާރެއް
 
އަނިޔާވީ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް
 
މާލެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެތެރެ ހައްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް

ތ. ކަނޑޫދޫގައި ފާރެއް ދަށުވެ، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ރީހާން ވިދާޅުވީ ގައިމައްޗަށް ފާރެއް ވެއްޓި އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ ކަމަށާއި، އަނިޔާގެ ތަފްސީލު ނުލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި މާލެ ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކުއްޖާ މާލެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެތެރެ ހައްޓަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށެވެ.

ރީހާން ވިދާޅުވީ މިހާދިސާ ހިނގީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ކަމަށާއި، އެވަގުތަކީ ވަރަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ވައިގަދަވި ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. ރީހާން ވިދާޅުވީ ވެއްޓުނު ފާރަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ވަށާފާރު ކަމަށާއި، އެފާރަކީ ދުވަސްވީ ފާރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ސެމެންތި ޖަހައި އައު ކުރިނަމަވެސް ފާރަކީ ދުވަސްވީ ފާރެއްކަމުން ގަދަވަޔާއެކު ވެއްޓުނީ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ ބޭރުގައި އުޅެމުންދިޔައީ އެ އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންތަކަކާއެކުއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަ ފޫޓުގެ އެ ފާރު ވެއްޓި ދަށުވުމުން އެކުއްޖާ ފާރުގެ ދަށުން ނެގީ ވެސް އެކުދިންނެވެ. ފުރަތަމަ އަނިޔާވި ކުއްޖާ ގެންދިޔައީ ކައިރީގައި ހުރި ގެއަކަށެވެ. އަދި ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭގެފަހުންކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. އެކުއްޖާގެ ފައިގެ ކުޑަހުޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެފައިވާއިރު، ގައިގެ އެކި ތަންތަން ވަނީ މަށައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުމާއެކު، މުޅި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ވަނީ ގޯސްވެފައެވެ. ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް