ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 21:56
ބުޅާތަކެއް މަގުމަތީގައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ބުޅާތަކެއް މަގުމަތީގައި- ފައިލް ފޮޓޯ
ފޭސްބުކް/ މޯލްޑިވިއަން ކެޓަހޯލިކްސް
ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް
ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކޮށް، އުސްފާރެއްގެ މަތިން ހޫރާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި
 
އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ ފުލުހުން
 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަތްތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކޮށްފައިވޭ
 
މި އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީގައި، އެއީ އެރަށުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށް ބުނޭ

ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކޮށް، އުސްފާރެއްގެ މަތިން ހޫރާލި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ފިރިހެނަކު ބުޅަލެއް އުސް ފާރުމަތިން އެއްލާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޓިކްޓޮކްގައެވެ. އާއްމުންގެ ނުރުހުމާއި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން ފަހުން ވަނީ އެވީޑިއޯ ޑިލިޓް ކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ވީޑިއޯ ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ މި އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ އެރަށުގެ ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަތްތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ގއ. ވިލިނގިލީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބުޅަލަކަށް އަނިޔާކޮށް، އުސްފާރެއްގެ މަތިން ހޫރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، ބުޅަލަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯ ވެސް މީގެކުރިން ދައުރުވެފައިވެއެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 625 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖަނަވާރަކާ މެދު އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، އެ ކުށަށް އަސާސީ މިންގަނޑުން އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްވެސް އިއްވި ދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް