ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 17:10
ދީމާ ސިންގަލްސްއިން ލިބުނީ ރިހި މެޑަލް
ދީމާ ސިންގަލްސްއިން ލިބުނީ ރިހި މެޑަލް
ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން
އޮލިމްޕިކްސް
އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވެ ދީމާ އަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް
 
ދީމާ އަކީ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ދިވެހި ފުރަތަމަ އެތުލީޓު

ސައުތު އޭޝިއަން ރީޖަނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކޮލިފިކޭޝަނަށްގެ ސިންގަލްސް ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލައިފައިވެއްޖެ އެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް އަށް ދީމާ ކޮލިފައިވީ، ނޭޕާލުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފައިނަލްގައި ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރާ ބިމަންދީ ބަލި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ދީމާ ކާމިޔާބު ކުރީ ހަތަރު ސެޓު އެއް ސެޓުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބު ކުރީ 11-8 އިންނެވެ. ނަމަވެސް ޖެހިގެން އައި ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ ބިމަންދީ އެވެ. އޭނާ އެ ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ 7-11 އިންނެވެ. މެޗުގެ ތިން ވަނަ ސެޓުގައި ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، ތިން ވަނަ ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބު ކުރީ 13-11 އިންނެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި ހަތަރު ވަނަ ސެޓު ދީމާ ކާމިޔާބު ކުރީ 11-7 އިންނެވެ. އަދި ފަހު ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ، 11-5 އިންނެވެ.

އަންނަ މަހު ފްރާންސްގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ދީމާ ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު، ދީމާ އަކީ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ކޮލިފައިވި ދިވެހި ފުރަތަމަ އެތުލެޓީވެ. މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކޮށްފައި ވަނީ އިންވިޓޭޝަނަލް ފުރުސަތުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި މިއަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކުރިއަށް ދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 26 އިން އޯގަސްޓު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް