ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 12:32
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަސް
ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް އާއިލާތައް ބަދަހިވެ ހަރުދަނާވުން މުހިންމު: ރައީސް
 
އާއިލާތަކުގެ ދަތިތަކާ ހާލު ދެނެގަތުމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

ގައުމީ ޚިދުމަތާއި، ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން އުފެދެނީ އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އެފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު މީސްމީޑިއާގައި ހިއްސާކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ވަނީ ޤައުމު ދެމިއޮތުމަށް އާއިލާތައް ބަދަހިވެ ހަރުދަނާވުން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ހުރިހާ އާއިލާތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން އިޖުތިމާއީ އަދި އާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ އެ މަޤްސަދު ހާސިލްކުރުމަށް ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

"ހާލު ކިހިނެތް؟" މި ނަމުގައި ފަށާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ އަލީގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލު ބަލާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ޚާއްސަކޮށްގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާއިލާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ އާއިލާތަކުގެ ދަތިތަކާއި ހާލު ދެނެގަތުމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް