ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:46
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަން ޔޫކްރޭނަށް ވަޑައިގަތުން
އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަން ޔޫކްރޭނަށް ވަޑައިގަތުން
އަލް- ޖަޒީރާ
ބްލިންކަން ޔޫކްރޭނަށް ވަޑައިގަތުން
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޔޫކްރޭން އަށް ވަޑައިގެންފި
 
ބްލިންކަންގެ މި ދަތުރަކީ ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރޭން އާ އެކުގައި އެމެރިކާ އޮތްކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއް

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކަން ޔޫކްރޭނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫކްރޭންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އަށް ބްލިންކަން މި ކުރެއްވި ޒިޔާރަތަކީ ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރޭން އާ އެކުގައި އެމެރިކާ އޮތްކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބްލިންކަންގެ މި ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ވަނީ ޔޫކްރެއިން އަށް 61 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީގެ ޕެކެޖެއް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ބްލިންކަންގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ޔޫކްރޭންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވާގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކުގައި ޔޫކްރޭން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރަކަށް ވުމާއި ނޭޓޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ވާހަކަތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި މި ފަހަކަށް އައިސް ރަޝިއާއިން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިއެވެ.

ޔޫކްރޭން ގެ 18 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދަނީ ރަޝިއާ އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް