ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 08:27
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔޫރޯ 2024
ސައުތުގޭޓް ދެ ވިސްނުމެއްގައި! ޔުނައިޓެޑްތަ؟ ގައުމީ ޓީމުތަ؟
 
އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ބުނަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފަހު އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގައި ދެމިހުރުމާމެދު ކޯޗު ގެރެތް ގޭޓް ދެ ވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ދަނީ 2026 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގައި ގޭޓް ލައްވައި ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް 53 އަހަރުގެ ކޯޗު މިކަމާމެދު ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުން ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. އޭނާ ބުނަނީ ގޮތެއް ފައިނަލްވާނީ އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ އަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ގޭޓް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެއީ ޔުނައިޓެޑާ އަލަށް ހަވާލުވި ޖިމް ރަޓްކްލިފޭ އާއި އޭނާގެ އިނިއޯސް ގްރޫޕުން އެކުލަބުގެ ކޯޗުކަމަށް ގޭޓް ގެންދަން ބޭނުންވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. މިއާއެކު ފާއިތުވެދިޔަ 10 އަހަރު ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދެވިފައިވުމުން ޔޫރޯ އަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް އައު ވިސްނުންތަކެއް އައުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ގޭޓް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ވެސް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ގައުމީ ޓީމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޯޗިންގައި އުޅުމަކީ ގޭޓް ގަޔާވާ ކަމެކެވެ. މިހެންވެ ޔުނައިޓެޑުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ގޭޓް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ދާން އޭނާ އުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ގޯސްކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ޔުނައިޓެޑްގައި ކޯޗަކު ހުއްޓައި އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކާއިރު އޭނާ އަކީ އިނގިރޭސި ކޯޗާސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ބޯޑުގައި ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި މިހާރު ހުރީ ނެދަލޭންޑްސްގެ އެރިކް ޓެންހަގެވެ. އޭނާގެ ބަދަލުގައި އިނިއޯސް ގްރޫޕުން ބޭނުންވަނީ ސައުތްގޭޓް ދިގުމުއްތަކަަށް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް