ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:50
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ މެޗެއް ކުރިއަށްދަނީ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގެ މެޗެއް ކުރިއަށްދަނީ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް
26 ޓީމާއެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ފަށައިފި
 
މުބާރާތް މިމަހުގެ 18 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ

26 ޓީމާއެކު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ފަށައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި 16 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި 10 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. ކޮންމެ ޑިވިޝަނަކުންވެސް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވަނީ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ. އެސޯސިއޭޝަންކަމުގެ ސީދާ ޖާގަ ކޮންމެ ޑިވިޝަނަކުންވެސް 4 ޓީމަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ފައިނަލެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޓީމްތައްވެސް ބަހާލާފައިވަނީ ހަތަރު ގްރޫޕަކަށެވެ. ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މުބާރާތުގެ ޕްރިލިމިނަރީ ބުރަށް ލިބުނު ތަރުހީބަކީ ވަރށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ކަމަށެވެ. މުބާރާތުގެ ޓީމްތަކުގައި ވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކުޅެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި ކޮލްޖެ ތަކުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމްތަކަށް އިރުޝާދުދޭން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުން ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ.

ޕްރިލިމިނަރީ ބުރު ކުރިއަށްދާނީ މިމަހުގެ 18 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް