ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:28
ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ކޮންމެދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ޒަޚަމްވަމުންދޭ
ޣައްޒާގައި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ގަތުލުއާންމުގައި ކޮންމެދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ޒަޚަމްވަމުންދޭ
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީން އިޒްރޭލު ހަނގުރާމަ
ޣައްޒާ ސިޓީގެ ޒައިތޫން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ހަނގުރާމަ ހޫނުވަނީ
 
އިޒްރޭލް ސިފައިން އިރުމަތީ ރަފާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުން

ޣައްޒާ ސިޓީގެ ޒައިތޫން ޑީސްޓްރިކްޓްގައި ހަމާސް ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެމެދު ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރުން ވަރުގަދަވެ، ހަނގުރާމަ ހޫނުވެފައިވާ ކަމުގައި އަލްޖަޒީރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މި ސަރަހައްދަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ހަމަލާދޭން ފެށިއިރު މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އެ ޑިސްޓްރިކްޓުން ހަމާސް މުޅިން ނައްތާލެވިއްޖެ ކަމުގައެވެ.

އިޒްރޭލް ސިފައިން އިރުމަތީ ރަފާގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ޢާއްމު ރައްޔިތުން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ، އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ކޮމްޕްލެކްސް ތެރޭގައި ވަޅުލާފައިވާ އިންސާނުންގެ 80 ހަށިގަނޑު ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ޣައްޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 34،971 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި 78،641 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ