ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 08:41
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް
ޓްވިޓަރ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
އަހަރެންނަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ އަހަން ޖެހޭނީ ވެރިން ގާތު: ޓެން ހާގް
 
ބޭނުން ވަނީ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކޮށް, ޓީމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުނި

އޭނާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަހަން ޖެހޭނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ވެރިން ގާތު ކަމަށް, އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ނޫސްވެރިން ޓެން ހާގަށް ކުރިމަތި ކުރި ސުވާލަކީ, ޔުނައިޓެޑުގެ އިސްވެރިންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނާ އަށް އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންތޯ އެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން ޓެން ހާގް ބުނީ, އެއީ އޭނާއާ ކުރިމަތި ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސުވާލު އަމާޒު ކުރަން ޖެހޭނީ ޔުނައިޓެޑުގެ އިސްވެރިން ނުވަތަ އޯނަރުންނާ ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ, ޔުނައިޓެޑަށް އިރުޝާދު ދިނުމަކީ އޭނާގެ ވަޒީފާ އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރުމަކީ ވެސް އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. 

ޓެން ހާގް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ކުލަބުގެ ވެރިން އޭނާ އަށް އިތުބާރު ކުރޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ވަނީ ޓީމުގައި މަސައްކަތްކޮށް, ޓީމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

އުމުރުން 54 އަހަރުގެ ޓެން ހާގް ހަވާލުވީ ފަހުން ވެސް ޔުނައިޓެޑުގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން, އޭނާ އަށް ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެ އެވެ. މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑު އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އަށް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް