ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 18:58
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
މޫސުން ގޯސްވެ މުޅި ރާއްޖެއަށް އަނެއްކާވެސް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި
 
ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00ށް

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ، ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވާއިރު، ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން، ޖުލައި، އޮގަސްޓް އަދި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުތުރާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހަައްދަށް އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިދުވަސްވަރު ވާރޭވެހޭނީ އާންމުކޮށް ވާރޭވެހޭ މިންވަރަށްވުރެ މަދުންކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ވެސް މިދުވަސްވަރު ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މައްޗަށް ދާނެ މިންވަރާއި އެންމެ ދަށަށް ދާނެ މިންވަރު ވެސް އާންމު މިންވަރަށްވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން މިގޮތަށް ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތައް ހިނގާފައިވެއެވެ.

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނުގަދަވުމާއި އާދަޔާ ހިލާފަށް ވިއްސާރަކުރުމުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހޫނުމިން ވެސް އާދަޔާ ހިލާފަށް މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް