ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 10:28
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅުވެ، އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި
 
އާސެނަލުން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 36 މެޗުން 83 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އާސެނަލުން ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެ އެވެ.

އާސެނަލްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލް އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 45 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބުކާޔޯ ސަކާ އެވެ. ދެ ވަަނާ ހާފުގައި އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ލެއާންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ޑެކްލަން ރައިސް އެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ޖެހީ ރައިސް އެވެ. އެއީ ގެބްރިއެލް ޖެސޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ރައިސް ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލުން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 36 މެޗުން 83 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ލީގުގައި ބާކީ އާސެނަލަށް ދެ މެޗު އޮތްއިރު، މި ސީޒަންގެ ލީގު ހޯދާނެ ޓީމެއް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ އާސެނަލްގެ ފަހަތުން ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ އާސެނަލަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެންނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ދެ މެދުގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް