ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 19:43
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުން
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިތަން ސާފުކުރުމަށްފަހު ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދު ކުރާނެކަމަށް

ގޮނޑުވެފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރ އާދަމް އާޒިމް ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ސާފުކުރަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ވެމްކޯ، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ، ލޯކަލް ގަވަމަންޓު މިނިސްޓަރީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އަދި ފުލުހުން ގުޅިގެންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މިތަން ސާފުކުރުމަށްފަހު ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބަންދު ކުރާނެކަމަށާއި އެއީ، މީހުން ގޮސް އެފަދަ ތަންތަނަށް ޕިކަޕު ވައްދައި ކުނިއަޅާތީ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށްޓާ ދިމާ ފަޅުތެރެއިން، ސިނާއީ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ނެރެއް ކެނޑުމަށް ހިއްކި ސަރަހައްދެކެވެ.

މިތަނަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުނި އަޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު އެކިކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް މިތަން ބޭނުންކުރާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް