ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2024 | ބުދަ 07:31
ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޓުއާ
ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ކޯޓުއާ
ރޮއިޓާސް
ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ކޯޓުއާ ރެއާލް އަށް ނަގައިފި، ޔޫރޯގައި ނުކުޅެވޭނެ
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވަން ރެއާލް ބޭނުންވޭ

ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓީމަށް ނެގި ނަމަވެސް އަންނަ ޖޫން މަހު އޮންނަ ޔޫރޯގައި ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ކީޕަރަށް ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން ގައުމީ ކޯޗު ޑޮމެނިކޯ ޓަޑެސްކޯ ނިންމީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ކަކުލަށް ޕްރީ ސީޒަނުގައި ލިބުނު އަނިޔާ އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެގެން އަލުން ފަރިތަކުރަން ފެށި ނަމަވެސް އޭނާ މުޅިން ފިޓްނުވާނެ ކަމަށް ބަލައިފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ކޯޓުއާ ވެސް ވަނީ ޔޫރޯ އަށް އޭނާ ފިޓްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ އިނީ ބަދަލު ކީޕަރަކަށް ބެންޗުގަ އެވެ. އަދި ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އެންޗެލޯޓީ ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކާޑިޒްއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުއާ ލައްވައި ކުޅުވަން ވިސްނާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މިހެންވެ އޭނާ ޔޫރޯ އަށް ފިޓްނުވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނަސް މިހާރު އެކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ.

ނަމަވެސް ގައުމީ ކޯޗު ޓަޑެސްކޯ ބުނީ އޭނާ އާއި ކޯޓުއާ ވެސް ވަނީ ޔޫރޯއާ މެދު މާކުރިން ގޮތް ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

މި ޓޮޕިކްގައި އަހަރެންވާނީ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކުރިން ވެސް ދައްކާފައި. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ޔޫރޯ އަށް 100 ޕަސެންޓް ފިޓް ކުޅުންތެރިން ގެންދަން. އޭނާ ފިޓެއްނުވާނެ އެހާތަނަށް
ކޯޗު ޓަޑެސްކޯ

ކޯޓުއާ އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކީޕަރެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި އިންޖަރީވުމާ ހަމައަށް ރެއާލްގައި މޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 102 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެޑަން ހަޒާޑަށް ފަހު ކެޕްޓަންކަން ކުރާނެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްސަލާގައި ކޯޓުއާ ވަނީ ބައެއް މެޗުތަކަށް ނުކުޅެ ގައުމީ ޓީމުން އަމިއްލަށް ދުރަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާ ވެސް ކެޕްޓަން ބޭންޑް ބޭނުންވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް