ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 10:38
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑުގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑުގެ ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ
ރޮއިޓާރސް
ބާސެލޯނާ
ގުޅުން ރަނގަޅު، ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނުވިސްނަން: ލެވަންޑޯސްކީ
ބާސެލޯނާ އާއެކު ލެވަންޑޯސްކީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ އިސްވެރިން އަދި ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނާ ވެސް އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނުވިސްނާ ކަމަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑުގެ ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، މި ސީޒަނަށްފަހު އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަަށް، ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެކަމަށް ރައްދު ދެމުން ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ، މި ސީޒަނަށްފަހު އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމަކީ، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަަށެވެ. އަދި އެއީ މިވަގުތު ދައްކަން ޖެހޭ ވެސް ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލެވަންޑޯސްކީ ބުނީ، ފިޒިކަލީ ގޮތުން ވެސް އޭނާ އަށް ރަނގަޅު އިޙުސާސެއް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ވެސް، ފިޒިކަލީ ގޮތުން އޭނާ ހުންނާނީ ރަނގަޅު ޙާލަތެއްގައި ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނާނީ، ފިޒިކަލީ އޭނާގެ ޙާލަތު ދަށްވެ، މަތީ ފަންތީގައި ނުހުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ކަމަށް ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ލެވަންޑޯސްކީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވެ ލެވަންޑޯސްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ނަމަވެސް، މިދޭތެރެއިން އޭނާގެ ފޯމު ދަށްވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ އަންނަނީ ފޯމަކަށް އެޅި، ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް